ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Γιατι αναπτυξαμε τον τομεα merchandising:

Ο ρόλος μας δεν τελειώνει με την πώληση και την παράδοση. Συνεχίζεται με την εκπαίδευση των πελατών μας επάνω στα προϊόντα και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αλλά και στην εφαρμογή των τεχνικών marketing και πωλήσεων που θα μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα και θα δημιουργήσουν ικανοποιημένους καταναλωτές.

Πως το εφαρμοζουμε:

Εκπαιδεύουμε τη δική μας ομάδα πωλήσεων ή την ομάδα των πελατών μας, ανάλογα με τα standard του κάθε προϊόντος και τις ιδιαιτερότητες των σημείων πώλησης. Το τμήμα marketing της Rezos Brands, συνεχώς επεξεργάζεται και προσαρμόζει τα πλάνα merchandising σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των εταιριών παραγωγής των προϊόντων, τις τάσεις της αγοράς, αλλά κυρίως τις ανάγκες του τελικού σημείου και των καταναλωτών.

Τι εχουμε καταφερει:

Σήμερα, έχουμε κερδίσει ελεύθερη πρόσβαση στα ράφια των περισσοτέρων πελατών μας και ανταποκρινόμαστε στις ευθύνες που πηγάζουν από την ελευθερία αυτή. Επίσης, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπου μας ζητηθεί, βοηθώντας τους πελάτες μας να διευθετήσουν το κατάστημά τους με τρόπο που να ενισχύει προγραμματισμένες και αυθόρμητες αγορές για δικά μας ή άλλα προϊόντα.