ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ  

Ποιος ειναι ο στοχος μας;

Η εταιρία μας έχει υιοθετήσει σύγχρονες πρακτικές για την επίβλεψη της πορείας των προϊόντων, από την αγορά τους από τους προμηθευτές έως την παράδοση στο τελικό σημείο. Έχει επενδύσει στο πιο σύγχρονο λογισμικό διαχείρισης αποθήκης, λήψης παραγγελιών και εμπορικής διαχείρισης, με στόχο να διασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς το χρόνο παράδοσης σε αυτούς.

Ποια είναι η μέθοδός μας για τη μεταφορά και διανομή των αγαθών:

Τα προϊόντα μας μεταφέρονται από τον ιδιόκτητο στόλο φορτηγών της εταιρίας μας. Τα φορτηγά μας υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους ούτως ώστε να διασφαλίζουμε τη διανομή των προϊόντων στις ιδανικές συνθήκες, ανάλογα με τις προδιαγραφές τους. Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα μεταφοράς/διανομής κατεψυγμένου, ψυχόμενου και ξηρού φορτίου.

Πώς γίνεται η διαχείριση των αποθεμάτων:

Με τη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων μας εξασφαλίζουμε τη συνεχή κάλυψη των αναγκών του πελάτη μας, άρα και του τελικού καταναλωτή. Εξανεμίζοντας περιπτώσεις απώλειας πωλήσεων λόγω ελλείψεων, εγγυόμαστε τη μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από τη συνεργασία με την εταιρία μας. Έχοντας επενδύσει σε ένα από τα καλύτερα λογισμικά διαχείρισης αποθήκης (WMS), το πρόγραμμα aberon, μπορούμε να προβλέπουμε τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας και να τις ικανοποιούμε εγκαίρως, τηρώντας, ταυτόχρονα, το βέλτιστο, από πλευράς όγκου, απόθεμα στην αποθήκη μας.

Με τι τρόπο γίνεται η εκτέλεση παραγγελιών:

Οι πωλητές λαμβάνουν τις παραγγελίες στα φορητά τερματικά αφής (tablets), έχοντας συνεχή ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, εξανεμίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο τον παράγοντα σφάλματος και βελτιστοποιώντας το ποσοστό εξυπηρέτησης πελάτη (Service Level). Οι παραγγελίες αποστέλονται διαδικτυακά και, αφού περάσουν την υποχρεωτική διαδικασία του πιστωτικού ελέγχου, προωθούνται στο σύστημα WMS για εκτέλεση στο συντομότερο, δυνατό, χρόνο και τιμολογούνται ταχύτατα και χωρίς λάθη.