ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΗΧΗ

 

Τι διαθετουμε:

 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, χώρους απόλυτα εξοπλισμένους και συστήματα διαχείρισης υψηλού επιπέδου. Συγκεκριμένα διαθέτουμε 4.400 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων με σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης ξηρού, ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ψυχόμενου και κατεψυγμένου φορτίου. Χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS).
Οι διαδικασίες διαχείρισης των προϊόντων είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005. Ο ιδιόκτητος στόλος μας από 22 φορτηγά είναι ικανός να μεταφέρει ξηρό και ψυχόμενο φορτίο. Όταν οι συνθήκες επιβάλλουν τη συνεργασία με ανεξάρτητους διανομείς (3PL services), λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις, ώστε να εξασφαλιστεί η γρήγορη και σωστή διανομή.