Η Rezos Brands στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη 1-2 Νοεμβρίου, 2018.

Η Rezos Brands, έλαβε μέρος στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου 2018. Το συνέδριο είχε θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της [...]